Posted on

sinek_kapan

Etçil bitkiler azotça fakir bataklık bölgelerde yetişirler. Bu bitkiler kendilerine gerekli azotu, yakalayıp sindirdikleri böceklerden sağlarlar. Üç tip etçil bitki görülmektedir.
Drosera’ nın yapışkan tüyleri vardır. Bunların üzerine bir sinek konarsa, tüyler kapanarak sineği yakalarlar.
Sinekkapan bitkisinin yaprağı üzerine bir sinek konarsa, yaprak kitap gibi kapanarak sineği içine hapseder.

drosera

Suibriği itkisi böcekleri yaprak uçlarındaki ibriğe benzeyen kısımlar yakalar. Bunun kenarında böcekleri çeken tatlı bir sıvı vardır. İbriğin içinde ise yağmur suyu ile karışmış sindirim sıvısı bulunur. İbrik kenarına basan böcek, kayarak bunun içine düşer.

su_ibrigi