Posted on

eshabi_kiram

Peygamberimizin arkadaşları. Kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir Müslüman, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör olan, bir kere konuşursa ve iman ile vefat ederse buna “Sahib” veya “Sahabi” denir. Birkaç tanesine “Eshab” veya “Sahabe” denir.
Eshab-ı kiram, dini hükümler hususunda en muteber otoritedir. Çünkü Kur’an-ı kerimi, Peygamberimizden öğrenip, kendilerinden sonrakilere öğretmişler ve açıklamışlardır. Sonra gelenlerin hepsi İslamiyete ait herşeyi Eshab-ı kiramdan öğrenmişlerdir.
Resulullah efendimiz vefat ettiği zaman yeryüzünde yüz yirmi dört binden fazla sahabi vardı.

eshabi_kiram

Peygamberimizin vefatından sonra, Eshab-ı kiram, İslam dinini yaymak, insanlara hakiki saadet yolunu öğretebilmek e sonsuz cehennem ateşinden kurtulmları için yerlerini, yurtlarını , ticaretlerini , hanımlarını evlatlarını terk ederek Arabistan’dan çıkıp, dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Gidenlerin çoğu, geri dönmeyip, gittikleri yerlerde ölünceye kadar İslam dinini yaydı. Dünyanın heryerinde Eshab-ı kiram kabri vardır. Sibiryada dahi vardır. Böylece az vakitte çok memleket alındı. Fethedilen yerlerde İslamiyet hızla yayıldı.
Eshab-ı kiramın hepsi İslamiyeti bildirmekte ortaktır. Kur’an-ı kerimi onlar topladı. Hadis-i şerifleri Peygamberimizden onlar nakletti.

eshabi_kiram

Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yaratılmışların en üstünü, Eshab-ı kiramdır. Herbirinin ismini hürmetle, saygı ile söylemelidir. Birinin adı söylenince “radıyallahü anh=Allah ondan razı olsun” denir. Eshab-ı kiram Şam’ı fethettikleri, şehre girdikleri zaman, Hıristiyanlar bunları görünce, güzel hallerine şaştılar ve “bunlar İsa aleyhisselamın Eshabı olan Havarilerden daha üstündür” diyerek yemin ettiler. Düşmanın da şahid olduğu bu üstünlük, gerçeğin, hakikatin kendisidir.

eshabi_kiram

Resulullah efendimiz buyurdula rki :
“-Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz. “
“-Ümmetimin en iyisi benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi daha sonra gelenlerdir.” 
“-Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı Cehennem ateşi yakmaz.”