Posted on

Hayatın başlangıcından beri binlerce hayvan cinsi yok olmuştur. yavaş yavaş ortadan kalkan , yok olan hayvanın nesli tükenir. Bilim adamları hayvanların soylarının tükenmesine yol açan tüm nedenleri bilememektedirler. Çevre kirliliği , ölçüsüz avlanma, iklim değişiklikleri ve bilemediğimiz sebeplerle birçok hayvan nesilleri tükenmiştir ve ve tükenmeye de devam etmektedir.

avci
Avcılar bir çok zaman fazla kuş avlarlar . Bunun neticesinde , kuşların soyları azalır

Avlanma

Adem “aleyhisselam” dan bu yana insanlar hayvanları çeşitli sebeplerle avlamaktadırlar. Hayvanları ya besin olarak kullanmak ya da kürkünden yararlanmak için avlamış , kiminide yırtıcı ve tehlikeli ve zarar verdiği öldürmüştür. En kötüse de zevk için spor olsun diye avlamıştır ve halende avlamaya devam etmektedir. Bir zamanlar sayıları oldukça fazla olan göçmen güvercinler , ondokuzuncu yüzyıl boyunca besin olarak avlandığından , yok olmuştur.

sehir
Şehirler , bir zamanlar kuşlar için barınak olan ve besin sağlayan yerlere kurulmuştur.

Tarım ve Şehirleşme

İnsanları nüfusu arttıkça yerleşim ve yiyecek problemi de artmıştır. Şehirlerin kurulması , büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin yapılaması , tarım alanları açmaları fabrikalar kurmaları , ormanları devamlı kesmeleri sebebi ile hayvanların yaşadığı yaşadığı yerler gittikçe küçülmüştür.

 

cevre_kirliligi
Sanayileşmeyle birlikte çevre kirliliği kuşların nesillerini tehdit etmektedir.

Çevre Kirliliği

Günümüzde bir başka sorun daha vardır. Sanayileşme ile birlikte her türlü kimyasal atıkların sulara ve suya ve toprağa karışması kuşların ve tüm hayvanların nesillerini tehdit etmektedir. Tarım ürünlerinde ve ağaçlarda kullanılan tarım ilaçları da kuşların nesilleri için büyük bir tehdittir.